งานช่าง/วิศวกร Jobs RSS

วิศวกรการผลิต  อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด 30 Nov 2017

SERVICE ENGINEER  บริษัท เมทอลพร็อฟ จำกัด 18 Nov 2017

ช่างซ่อมรถ Big Bike เฉพาะทาง  Zeus Superbike Performance 13 Nov 2017

คนขับรถเครน  หจก. วี.เอส.เครน 03 Nov 2017

ผู้ช่วยช่าง  อัลติเทค จำกัด 07 Sep 2017

รับเหมาต่อเติม  รับเหมาต่อเติม 07 Sep 2017

ช่างเทคนิค - ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 06 Sep 2017

บริการและซ่อมบำรุง  บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 06 Sep 2017

ช่างไฟที่เป็นพนักงานขายได้ด้วย เชียงใหม่  ร้าน Dplus1 06 Sep 2017

เจ้าหน้าที่บริหารงานซ่อมบำรุง  มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 05 Sep 2017

ช่างเครื่องยนต์  บริษัท เซียงกงนครปฐม (888) จำกัด 18 Aug 2017

ช่างเครื่องจักร  บริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด 04 Aug 2017

รับสมัครงาน เด็กฝึกงาน/ผู้ช่วยช่างอลูมิเนียม-กระจก 2 อัตรา  หจก. ชัยวัฒน์อลูมินั่ม 31 Jul 2017

ช่างอลูมิเนียม  ร้านณรงค์อลูมิเนียม 27 Jul 2017

วิศวกรและช่างเทคนิค  บริษัท พนัส อิเล็คทริค จำกัด 27 Jul 2017

รับสมัครงาน เด็กฝึกงาน/ผู้ช่วยช่างอลูมิเนียม-กระจก 2 อัตรา  หจก. ชัยวัฒน์อลูมินั่ม 26 Jul 2017

ELECTRICAL ENGINEER จำนวน 3 -5 อัตรา  บริษัท ออลเอ็นจ์ จำกัด 24 Jul 2017

ช่างซ่อมรถแท็กซี่  สหทรัพย์แท็กซี่ 22 Jul 2017

ช่างเครื่อง,ช่างเชื่อม,ช่างช่วงล่าง,ช่างเคาะปะผุ,ช่างสี หลายอัตรา  บริษัท ส.ทัศทอง จำกัด 20 Jul 2017

ผู้ช่วยช่างอลูมิเนียม-กระจก  หจก. ชัยวัฒน์อลูมินั่ม 17 Jul 2017