งานทรัพยากรบุคคล Jobs RSS

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส  บริษัท พีพีเอส.ออโต้เทรด จำกัด 29 Nov 2017

รับสมัครพนักงานฝ่ายบุคคล (HR) 1 ตำแหน่ง  บริษัท วิชชุกร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 20 Nov 2017

HR  โปรซอฟท์ คอมเทค 14 Nov 2017