งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ Jobs RSS

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทางภาคเหนือ 20 Jul 2017

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ( Brand Manager )  KaristaThailand 15 Jul 2017

ผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์เครดิตจังหวัดเลย 17 Jun 2017

ผู้จัดการร้านเครื่่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลี(ประจำร้านที่Show DC กทม.)  บริษัท นิโคลเฮ้าส์ จำกัด 05 Jun 2017

ผู้จัดการนิติบริษัท/ บุคคล  นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรวัดนครชื่นชุ่ม 14 May 2017