เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

โพส 06 Jul 2017

บริษัท พ.ศ.ช.ซัพพลายส์ จำกัด

นนทบุรี (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www.pschgroup.com


เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 1 อัตรา

เพศชาย อายุ 21- 35 ปี

การศึกษา ระดับป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด

สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและ Microsoft office ได้ดี

ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่และสามารถออกต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความกระตือรือร้น มีมนุษ์สัมพันธ์ที่ดี ขยันอดทน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

-

วิธีการสมัคร

โทร.02-9032225-6 ต่อ 441