บริษัท THE FEST GROUP co.ltd ( Event Management) ต้องการรับสมัครพนักงาน Full-time/Freelance หลายตำแหน่ง

โพส 06 Jul 2017

THE FEST GROUP co.ltd

กรุงเทพมหานคร (งานบันเทิง/สื่อ/โฆษณา)

http://www.thefestgroup.com/


บริษัท เดอะ เฟสท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ( Event Management) มากว่า 18 ปี ประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพิ่มเติมในตำแหน่งงานดังนี้

Project Coordinator / 2 ตำแหน่ง มีหน้าที่ดูแลโครงการ การจัดกิจกรรมพิเศษและประสานงานลูกค้า • จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดและโฆษณา
• มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ทุกโปรแกรม

Production Staff เพื่อร่วมทีมในงานสร้างสรรค์กิจกรรม โดยดูแลด้านการประสานงานในด้านการผลิต บริหารจัดการงานด้าน Supplier และการผลิตงานด้าน Multimedia เพื่องานอีเว้นท์

• จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสายโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้และเข้าใจทักษะงานในด้านสายโปรดักชั่น
• มีทัศนคติดที่ดี มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Designer : ออกแบบชิ้นงานและโครงสร้างรวมถึงงานศิลปะตกแต่งต่าง ๆในงาน Event

• สามารถใช้โปรแกรม 3D ,Illustrator สำหรับการออกแบบงานอีเว้นท์ • มีความรู้เข้าใจในงานสร้างสรรค์ งานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบงานอีเว้นท์ / หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี

Event Staff ( Freelance ) มีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายในโครงการ

• นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 17-25 ปี มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการสื่อสารและการเรียนรู้ มีความคล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

N/A

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครงาน สามารถสมัครได้ตามช่องทางดังนี้
1.มาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
2.ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย และผลงานมาที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท เดอะ เฟสท์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 242/11 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทร 0-2538-4322 แฟกซ์ 0-2539-5792
3.ส่ง Resume มาทาง E-mail : [email protected]