ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ( Brand Manager )

โพส 15 Jul 2017

KaristaThailand

กรุงเทพมหานคร (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)

http://www.karistaofficial.com


หน้าที่ 1.คิดกลยุทธ์ในการตลาด วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า วางแผนการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้สินค้าติดตลาด และกระตุ้นยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งเป้าไว้ 2.ดูแลยอดขายและบริหารระบบตัวแทน 3.บริหารการตลาดทุกๆด้าน จากผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในอนาคต 4.เขียนเนื้อหาลงเวปไซด์ และ โซเชียลมีเดียได้อย่างมีคุณภาพ 5.คิดกิจกรรม วางแผนและ ควบคุมงาน event ได้

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง
  • จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้านการตลาด,ด้านการสื่อสารการตลาด,ด้านโฆษณาและการบริหารธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
  • มีความเชี่ยวชาญใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อ Social Media ( Facebook,Line,Instragram,Website)
  • มีไหวพริบมีความสามารถในการกำกับตนเองมีแรงจูงใจและเป็นทีมที่เข้มแข็ง
  • มีทักษะด้านการทำงานกับองค์กรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่น อดทน
  • ทำงาน OT ได้

เงินเดือน 25000 – 30000 บาท

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ
-Commission , OT
-วันหยุดประจำปี วันหยุดตามประเพณี
-ปรับเงินเดือนประจำปี

วิธีการสมัคร

ส่งหลักฐานการรับสมัครมาได้ที่ E-mail : [email protected]