พนักงานบาร์เทนเดอร์

โพส 07 Aug 2017

บริษัท มหาภิรมย์ จำกัด

เชียงใหม่ (งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์)

http://www.Villamahabhirom.com


สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

  • มีความรับผิดชอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • รักการบริการ มี Service Mind
  • หากมีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการเบื้องต้น วิลล่ามหาภิรมย์
1. เงินรางวัลจุงใจ (โดยเฉลี่ย 3,000 บาท)
2. อาหารสำหรับพนักงาน ตามกะการทำงาน
3. เครื่องแบบพนักงาน
4.. วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน
5. ชั่วโมงการทำงาน 9 ชั่วโมง (รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง)
7. ประกันสังคม
8. กิจกรรมพิเศษ อาหารพิเศษ สำหรับพนักงานตามโอกาส

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติมาที่ [email protected] สอบถามข้อมูล 090-320-3399