พนังงานฝ่ายการตลาด

โพส 08 Aug 2017

บริษัท บีบีแบงค็อกคลินิกเวชกรรม

ภูเก็ต (งานการตลาด)


พนักงานฝ่ายการตลาด โพสต์ 08 August 2017 บริษัท บีบี แบงค็อกคลิกนิกเวชกรรม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


บริษัท บีบี แบงค็อกคลิกนิกเวชกรรม ดำเนินธุรกิจด้านคลินิกความงาม โดยมี 3 สาขา ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สาขาในเมือง (ถนนพังงา) / สาขาป่าตอง / สาขาถลาง รับสมัคร : พนักงานฝ่ายการตลาด รายละเอียด ชื่อกิจการ : บริษัท บีบี แบงค็อกคลิกเวชกรรม ที่อยู่กิจการ : เลขที่ 141 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในสายงานการตลาด (หากมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีความรู้ ทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี
  6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ในบางกรณี Marketing
  7. วางแผนและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจของบริษัท
  8. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด
  9. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
  10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บีบี แบงค็อกคลินิกเวชกรรม (ดูภาพรวมทั้ง 3 สาขา) วิธีการรับสมัครงาน บริษัท บีบี แบงค็อกคลิกนิกเวชกรรม เลขที่ 141 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ติดต่อ คุณไก่ โทร 080-8044530 ID Line : kaiicezy เวลาทำการ 10.00 น.-20.00 น.

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ติดต่อสอบถามโดยตรง

วิธีการสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน บริษัท บีบี แบงค็อกคลิกนิกเวชกรรม
เลขที่ 141 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ติดต่อ คุณไก่ โทร 080-8044530 ID Line : kaiicezy เวลาทำการ 10.00 น.-20.00 น.