ประสานงาน

โพส 12 Aug 2017

บริษัท เอ็มทีเอ็มสยาม จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานธุรการ/เลขานุการ)

http://www.mtmsiam.com


บริษัทส่งออกหารกระป๋องและผลไม้อบแห้ง รับสมัครพนักงานตำแหน่งประสานงาน มีหน้าที่ในการประสานงานภายในบริษัทและติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต (มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ประกันสังคม, วันหยุดตามกฎหมาย

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครทางe-mail