ผู้ช่วยวิจัย (ป.โท โยธา)

โพส 05 Sep 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร (งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน)

http://www.bsru.ac.th


ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง (สัญญา 4 เดือน) เงินเดือน 30,000 บาท + โอที/ประกัน

หน้าที่ : ดำเนินการวิจัย เรื่อง คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาวิศวกรรมศาตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ชอบการทำวิจัย และมีความสนใจ เรื่องคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
  3. เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการสมัคร

  1. ประวัติ+รูปถ่าย
  2. Transcript ม.ต้น - ปริญญาโท
  3. เล่มงานวิจัยปริญญาโท (Master Thesis)

ส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ที่ [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 30,000 บาท + โอที/ประกัน

วิธีการสมัคร

[email protected]