เสมียน/ เจ้าหน้าที่การบัญชี

โพส 21 Sep 2017

บริษัท สำโรงใต้ โภคภัณฑ์ จำกัด

สมุทรปราการ (งานบัญชี/การเงิน)


บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่โรงงานในการชำแหละสุกรรายใหญ่ในสมุทรปราการ โดยโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP มีลูกค้ามากมายทั้งลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยในการเช่าพื้นที่

รายละเอียดงาน

  • ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันของโรงงาน
  • สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่งให้หัวหน้างานตรวจสอบ
  • ทำงานเฉพาะเวลากลางคืนตามกฎหมายโรงชำแหละสุกร ตั้งแต่เวลา 18.30-00.00 น. หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • สามารถทำงานกะกลางคืนได้ เนื่องจากโรงงานเข้าช่วงกลางคืน (ทำงานเพียง 5-6 ชั่วโมงต่อวัน)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft excel หรือ Word เพื่อทำสรุปยอดค่าใช้จ่าย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เบี้้ยขยัน

วิธีการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093-221-8560
หรือส่งใบสมัครมาที่อีเมล [email protected]