เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโส

โพส 27 Sep 2017

บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด

ฉะเชิงเทรา (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www. eagle-intertrans.com


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 3. ประสบการณ์ : - ประสบการณ์จป.วิชาชีพ 2-3 ปี
      - มีประสบการณ์ในการเข้าระงับเหตุ และโต้ตอบภาวะเหตุฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. หน้าที่งานที่ต้องรับผิดชอบ
  • อบรมขั้นตอนระงับเหตุก๊าซ LPG รั่วไหลอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • อบรมทบทวนจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นและมาตรฐานความปลอดภัย
  • ประเมินและวิเคราะห์ควาเสี่ยงในการทำงานในบริษัทฯ และพิื้นที่ลูกค้า
  • สอบสวนอุบัติเหตุ และสรุปรายงานอุบัติเหตุ
  • ซ้อมดับเพลิง และแผนอพยพฉุกเฉินประจำปี
  • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายกำหนด
  • ควบคุมดูแลการจัดการขยะอันตราย
  • งานอื่นๆ ด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,โบนัสประจำปี,ปรับเงินเดือนประจำปี,ประกันกลุ่มพนักงาน,ชุดยูนิฟอร์ม,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,ตรวจสุขภาพประจำปี ,อบรมภายใน/ภายนอก เป็นต้น

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด (สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
เลขที่ 118/1 ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล 090-562-2231 ,085-070-5993
อีเมล์ : [email protected]