SERVICE ENGINEER

โพส 18 Nov 2017

บริษัท เมทอลพร็อฟ จำกัด

สมุทรปราการ (งานช่าง/วิศวกร)


ลักษณะงาน

 • ติดตั้ง + ซ่อมบำรุง เครื่องจักร CNC ในโรงงาน
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า คุณสมบัติเบื้องต้น
 • มีความอดทน ,ใฝ่ใจเรียนรู้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี ,ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ,โสด
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหกรรม,แมคคาทรอนิกส์ หรือ อื่น ๆ เงินเดือน 16,000-18,000
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้,ทำงานล่วงเวลาได้
 • ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
 • ขับรถยนต์,จักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • O.T
 • วันหยุดประจำปี

    สอบถาม 062-6200391 / 087-9158788 หรือส่ง RESUME มาที่ Email : [email protected] / [email protected]

เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนา สด.8 หรือ สด.43

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ชุดฟอร์ม
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- O.T
- วันหยุดประจำปี

วิธีการสมัคร

สอบถาม 062-6200391 / 087-9158788 หรือส่ง RESUME มาที่ Email : [email protected] / [email protected]gmail.com