พาร์ทไทม์คีย์ข้อมูลบัญชี

โพส 29 Nov 2017

Masuvalley and Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (งานบัญชี/การเงิน)

http://www.masuvalley.com


รายละเอียดงาน

    1. ตรวจสอบและคีย์ข้อมูลรายการรับ-จ่ายลงในโปรแกรมบัญชีของบริษัท
2. จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มและโฟลเดอร์ 
3. ช่วยเหลืองานด้านบัญชีอื่นๆ  

*คุณสมบัติ *

    1. มีความละเอียดรอบคอบ 
2. มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

600-750 บาท / วัน
เข้าทำงานที่ออฟฟิศ 3 วัน / สัปดาห์

วิธีการสมัคร

ส่งรายละเอียดทาง email: [email protected]
สอบถามข้อมูลโทร 02-262-0802