ช่างคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไอที

โพส 13 Dec 2017

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจแอนท์บูล ซิสเท็มส์

ปราจีนบุรี (งานไอที/คอมพิวเตอร์)


รับสมัคร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์/พรื้นเตอร์ เน้นมีประสบการณ์ ซื่อสัตย์ *คุณสมบัติผู้สมัคร *

วุฒิ ปวช-ปวส อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ / งานขายไอที สามารถ ขับรถยนต์ - กระบะได้ มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน มีความรู้ด้่านอินเตอร์เน็ต-คอมพิวเตอร์ *เน้นมีประสบการณ์ มาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี เอกสารสมัครที่จำเป็นต่อการพิจารณา 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 2.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาทะเบียนบ้าน 5.ผลงานต่างๆที่ผ่านมา

บริษัทไจแอนท์บูล เติบโตจากความซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ชีวิตล้วนดีขึ้นและพัฒนาชีวิตไปในแนวทางเดียวกัน หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่งใบสมัครมาที่[email protected]

สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.ไจแอนท์บูล ซิสเท็มส์ จังหวัดปราจีนบุรี 124/3-4 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีเวลาทำการ 8.30 น.-17.30 น.หยุดทุกวันอาทิตย์ เบอร์โทร 037-452142