โปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ

โพส 25 Dec 2017

สถาบันพลาสติก

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

http://www.thaiplastics.org


หน้าที่และความรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. วิเคราะห์ ออกแบบ แนะนำ สรุปแนวทางการพัฒนาระบบ และจัดทำเอกสารการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. พัฒนา Website และ Web Application ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 3.จัดทำรายงานการพัฒนาระบบ

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์,สาขาคุรุศาสตร์คอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง / (ให้นำผลงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยมานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ สรุปแนวทางการพัฒนาระบบได้
  • มีความรู้และความชำนาญ C#, ASP .NET, HTML, Java Script, Web Service, CSS หรืออื่นๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเขียนโปรแกรม และออกแบบ Website
  • มีความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการทำงานสูง พร้อมทุ่มเทให้งานบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
  • เรียนรู้ได้เร็ว ชอบความท้าทาย ชอบเทคโนโลยีสิ่งแปลกใหม่

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาที่ [email protected]