Scientist / เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

โพส 29 Jan 2018

ดาด้าฟาร์มาซูติคอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


Scientist / เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา DADA Pharmaceutical .CO., LTD.

คุณสมบัติ:

ชาย/หญิง อายุ25ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี Food Science หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณ์การทำงานด้านห้อง lab ,เคมี หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน : 15,000 ค่าเดินทาง 2,500

สวัสดิการ : ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

02-4521883,062-656-5107